Tel. +370 682 14835

Struktūra ir kontaktai

Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

Viršininkas Mindaugas Jazbutis

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 13,  98112 Skuodas,

Mob. +370 682 14835

Įmonės kodas  304233784 

A/s LT 427300010146810740

AB ,,Swedbank‘‘ 73000

El. paštas mindaugas.jazbutis@skuodas.lt

Padaliniai

1. Barstyčių ugniagesių komanda - Kaimynų g. 5 Mockaičių k. Barstyčių k. Skuodo r.

2. Ylakių ugniagesių komanda - Artojų g. 4A Ylakiai Skuodo r.

3. Lenkimų ugniagesių komanda - S. Daukanto gatvė 55, Lenkimai.

4. Mosėdžio ugniagesių komanda - Rožių g .15 Mosėdžio miestelis Skuodo r.

VEIKLOS POBŪDIS IR TIKSLAI

Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba (toliau – Tarnyba) yra Savivaldybės biudžetinė įstaiga, gesinanti gaisrus, gelbstinti žmones ir turtą gaisro vietoje, atliekanti pirminius gelbėjimo darbus ekstremalių situacijų židiniuose, propaguojanti priešgaisrinės saugos taisykles rajono bendruomenėje. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir kitais Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento priimtais dekretais, Vyriausybės nutarimais, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos įsakymais ir nurodymais, reglamentuojančiais tarnybos veiklą, rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir administracijos direktoriaus įsakymais.

Tarnyba finansuojama iš valstybės biudžeto pagal patvirtintas sąmatas. Ji gali turėti pajamų už teikiamas paslaugas, kurių sudarymo ir vykdymo tvarką nustato Savivaldybės taryba, bei nebiudžetinių lėšų.

Tarnyba yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą su Tarnybos pavadinimu, atsiskaitomąją sąskaitą banke, firminius blankus ir atributiką. Tarnybos finansinės ir ūkinės veiklos kontrolę atlieka Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius. Tarnybos nuostatus tvirtina, keičia ir papildo Savivaldybės taryba.

Bendrasis pagalbos centras (112) nustato pajėgų iškvietimo, sutelkimo bei sąveikos tvarką likviduojant ekstremalias situacijas rajone.

Tarnybos steigėjas yra Skuodo rajono savivaldybės taryba.

Savanorija Tikslas – skatinti aktyvų pilietiškumą. Savanoris ugniagesys – rinktinės narys, kuris yra pasirengęs savanoriškai dalyvauti gesinant gaisrus (likviduojant įvykius, ekstremaliuosius įvykius, ekstremaliąsias situacijas ir šalinant jų padarinius), taip pat atliekant kitą visuomenei naudingą veiklą priešgaisrinės saugos srityje. Savanoriai ugniagesiai, nedalyvaujantys gesinant gaisrus (likviduojant įvykius, ekstremaliuosius įvykius, ekstremaliąsias situacijas ir šalinant jų padarinius), tačiau vykdantys visuomenės švietimą gaisrų prevencijos srityje ir kitą veiklą rinktinėj

 

Klauskite mūsų